Regio Písek o.p.s., královské město Písek, Jihočeský krajRegio Písek o.p.s.

Společnost je neziskovou organizací. Poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby v těchto oblastech: vzdělávání, cestovní ruch, volnočasové aktivity a práce s dětmi a mládeží.

Cílem poskytovaných služeb je podporovat dané oblasti činnosti formou osvěty, vzdělávání, propagace, poradenství a fundraisingu. Společnost sídlí v jihočeském Písku. V rámci spolupráce na konkrétních projektech působí i v dalších regionech ČR. Aktivity společnosti zajišťují stálí a externí zaměstnanci. Jejich počet se přizpůsobuje aktuálně realizovaným projektům. Na činnostech se podle potřeby podílí tým cca 25 kvalifikovaných dobrovolníků. Řízení společnosti zajišťuje v rámci svých kompetencí ředitel, správní a dozorčí rada.

Další informace o Regiu Písek

Činnost společnosti se řídí právní vztahy v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.

Společnost je registrována od roku 2004 v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka O 93, IČ 26076462. Regio Písek o.p.s., královské město Písek, Jihočeský kraj

Sídlo a zasílací adresa společnosti: Regio Písek, o.p.s., Budějovická 102, 39701 Písek.

Předmět činnosti uvedený v rejstříku o.p.s.:

Zakladatelé společnosti: Antonín Lahodný, Mgr. Martina Smolová.

Hlavním zdrojem financování aktivit společnosti je fundraising. Zejména strukturální fondy a dále granty a dotace státních subjektů, samosprávních celků a soukromých dárců.

Případný zisk společnosti nesmí být použit ve prospěch zakladatele, členů orgánů společnosti ani jejích zaměstnanců. Tento zisk musí být použit k dalšímu poskytování služeb společnosti.

Organizační struktura Regio Písek

Správní rada:

Jaroslav Vlach (předseda), Martina Vokatá, Stanislav Hádek

Dozorčí rada:

Mgr.Robert Kostohryz (předseda), Vlasta Šefránková, Jiří Šefránek

Ředitel:

Pavel Lahodný

kontaktujte nás

Výroční zprávy společnosti Regio Písek

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIO PÍSEK 2004
VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIO PÍSEK 2005
VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIO PÍSEK 2006
VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIO PÍSEK 2007
VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIO PÍSEK 2008
VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIO PÍSEK 2009
VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIO PÍSEK 2010