REKREOLOGIE
 

Vzdělávací kurz pro pracovníky v souvisejících oborech, např. veřejné správy, cestovní ruch, zdravý životní styl apod. ... >> více

EVVO
 

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta. Budování sítě EVVO center v Jihočeském kraji – KRASEC... >> více

EDUKAČNÍ
FILMY

Výroba filmů na podporu školní a zájmové edukace. Využití pro formální, neformální a informální vzdělávání... >> více

KLUB VODÁKU
RACEK PÍSEK

Spolupráce s vodáky.
Organizace akcí pro rodiny s dětmi... >> více

HISTORICKÁ VODNÍ
ELEKTRÁRNA V PÍSKU

Funkční vodní dílo Františka Křižíka a expozice veřejného osvětlení... >> více

OTAVSKÁ
PLAVBA

Spolupráce měst na řece Otavě - Sušice, Horažďovice, Strakonice a Písek. Podpora cestovního ruchu v destinaci Pootaví... >> více

KLÍČE PRO
ŽIVOT

EU projekt NIDM a MŠMT podpor. rozvoj klíč. kompetencí v zájm. a neform.vzdělávání. Zaměřeno na práci s dětmi a mládeží.... >> více

OBČANSKÁ INICIATIVA
ZA ZELENÝ DVŮR

Participace na rozvoji dětských hřišť v Písku.
Např. ve vnitrobloku Budovcovy ulice, tzv. Zelený dvůr... >> více

KOKO
KOMUNITNÍ KOALICE

Neformální spolupráce neziskových organizací píseckého regionu... >> více

TÁBORY PRO
DĚTI A RODIČE

Akce pro děti a celé rodiny. Organizace volnočasových aktivit.... >> více

JVVZ - JIHOČ. VZÁJEMNÁ
VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ

Spolupráce organizací pracujících s dětmi a mládeží. Podpora sdružení RADAMBUK... >> více

JEDEN
SVĚT

Festival dokument.filmů o lidských právech. Mezinárodní akce pořádaná společností Člověk v tísni... >> více

více aktivit společnosti Regio Písek, o.p.s.