Aktivity Regia Písek, o.p.s.

Edukační filmy

Výroba filmů na podporu školní a zájmové edukace. Využití pro formální, neformální a informální vzdělávání.

Fotografie k aktivitě Edukační filmy

Edukační filmy Edukační filmy